Program operacyjny pomoc żywnościowa 2014-2020
INFORMACJA O WYDAWKACH I TERMINACH
DRUGA w tym roku wydawka ŻYWNOŚCI

31.03.2022 (CZWARTEK)
ŻYWNOŚĆ WYDAJEMY OD GODZINY 10-18 (PRZERWA OD 13:30 - 14:00)
01.04.2022 (PIĄTEK)
ŻYWNOŚĆ WYDAJEMY OD GODZINY 10-18 (PRZERWA OD 13:30 - 14:00)
02.04.2022 (SOBOTA)
ŻYWNOŚĆ WYDAJEMY OD GODZINY 10-18 (PRZERWA OD 13:30 - 14:00)PROSIMY O ODBIERANIE KIEDY WAM WYGODNIE!
MASECZKI I RĘKAWICZKI OBOWIĄZKOWE!
PRZED MAGAZYNEM PROSIMY ZACHOWAĆ DYSTANS 1,5 METRA.
Prosimy o przychodzenie w maseczkach i rękawiczkach.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących.
Program skierowany jest do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji i uzyskują dochód nieprzekraczający:

1.542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
1.161,60 zł dla osoby w rodzinie.
Aby otrzymać pomoc żywnościową należy:
• Zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) właściwego dla miejsca zamieszkania lub do organizacji partnerskiej wydającej żywność w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.
• Jeśli spełniamy wskazane kryteria, otrzymujemy skierowanie, które umożliwia odbiór we wskazanym na skierowaniu miejscu.
Pomoc żywnościowa w gminie Łukowica przekazywana jest za pośrednictwem w współpracującej z Bankiem Żywności w Krakowie Organizacji Partnerskiej Lokalnej Fundacja Równi Wobec Życia. Pomoc udzielana jest w formie paczek żywnościowych.
DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE
W ramach programu realizowane są również zajęcia dla osób zakwalifikowanych do projektu. Mają on formę bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących:
• Przygotowania posiłków,
• Dietetyki oraz zdrowego odżywiania,
• Sprawnego zarządzania budżetem domowym,
• Zapobiegania marnowaniu żywności,
• Inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym, akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących.
Działania realizowane są przez Bank Żywności w Krakowie w siedzibie OPL lub w miejscu wyznaczonym przez organizację. Uczestniczą w nich podopieczni, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronie internetowej Banku Żywności w Krakowie.
Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ.
PODPROGRAM 2020
Podprogram 2020 jest kontynuacją poprzednich Podprogramów. Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach towarzyszących.
OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: grudzień 2020 – sierpień 2021
ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:
Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym w formie paczek żywnościowych:
Paczka żywnościowa – to minimum kilka artykułów spożywczych (co najmniej 3) składających się z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo, a wchodzących w skład zestawu.
Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2020 obejmuje żywność o łącznej wartości ok. 42,27kg na osobę, w tym:
1. Artykuły warzywne i owocowe:
1) groszek z marchewką 3,2 kg,
2) koncentrat pomidorowy 1,12 kg,
3) buraczki wiórki 1,40 kg,
4) powidła śliwkowe 1,50 kg,
5) mus jabłkowy1,44 kg
2. Artykuły skrobiowe:
6) makaron jajeczny 5 kg,
7) płatki owsiane 1 kg,
8) ryż biały2 kg,
9) kasza jęczmienna 1,50 kg,
10) herbatniki maślane 0,40 kg,
3. Artykuły mleczne:
11) mleko UHT 7 l,
12) ser podpuszczkowy dojrzewający 1,6 kg,
4. Artykuły mięsne:
13) szynka drobiowa 2,40 kg,
14) szynka wieprzowa 1,80 kg,
15) pasztet drobiowy0,32 kg,
16) filet z makreli w oleju 1,19 kg,
5. Cukier:
17) cukier biały 4kg,
18) Miód nektarowy 0,50 kg
6. Tłuszcze:
19) olej rzepakowy 4 l,
7. Dania gotowe:
20) Fasolka po bretońsku 1,40 kg.
Podsumowanie Podprogramu 2019
W ramach Podprogramu 2019 [wpisać nazwę OPL] objęła wsparciem żywnościowym [wpisać ilość osób objętych pomocą żywnościową]przekazując [ ilość ton] żywności w formie paczek [wpisać ilość paczek] i/lub posiłków [wpisać ilość posiłków].
Podsumowanie Podprogramu 2018
W ramach Podprogramu 2018 [wpisać nazwę OPL] objęła wsparciem żywnościowym [wpisać ilość osób objętych pomocą żywnościową] przekazując [ ilość ton] żywności w formie paczek [wpisać ilość paczek] i/lub posiłków [wpisać ilość posiłków].
We współpracy z Bankiem Żywności dla osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono warsztaty edukacyjne: kulinarne, żywieniowe, ekonomiczne oraz dotyczące marnowania żywności.
Dodatkowo [wpisać nazwę OPL] realizowała działania towarzyszące niefinansowe takie jak: [wpisać rodzaje działań realizowanych przez OPL np. pikniki integracyjne, wigilie, śniadania wielkanocne dla osób potrzebujących, przekazywanie informacji o miejscach gdzie realizowane są działania EFS, porady psychologiczne, prawne, zawodowe itp.]